perkamos–parduodamos žemės ūkio produkcijos kiekis

perkamos–parduodamos žemės ūkio produkcijos kiekis
perkamos–parduodamos žemės ūkio produkcijos kiekis statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyje ir (arba) jos prieduose (išankstiniuose užsakymuose ir (arba) tiekimo grafikuose) šalių susitarimu nustatytas perkamos–parduodamos žemės ūkio produkcijos kiekis, išreikštas matavimo vienetais (kilogramais, tonomis, litrais) ar skaičiuojamais vienetais (dėžėmis, pakuotėmis, buteliais, stiklainiais, indeliais ir kt.). nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445563&p_query=&p_tr2=2 ryšiai: susijęs terminasžemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartis susijęs terminasžemės ūkio produkcija šaltinis Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 38-1837)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • perkamos–parduodamos žemės ūkio produkcijos pobūdis — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio veikla apibrėžtis Perkamai–parduodamai žemės ūkio produkcijai būdinga ypatybė (kiekis, kaina, kokybės reikalavimai, galiojimo laikas, laikymo sąlygos, kilmės šalis, naujumas rinkoje ir kt.) ar jų visuma.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Natur der landwirtschaftlichen Produktion — perkamos–parduodamos žemės ūkio produkcijos pobūdis statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio veikla apibrėžtis Perkamai–parduodamai žemės ūkio produkcijai būdinga ypatybė (kiekis, kaina, kokybės reikalavimai, galiojimo laikas, laikymo sąlygos,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • nature du production — perkamos–parduodamos žemės ūkio produkcijos pobūdis statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio veikla apibrėžtis Perkamai–parduodamai žemės ūkio produkcijai būdinga ypatybė (kiekis, kaina, kokybės reikalavimai, galiojimo laikas, laikymo sąlygos,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • nature of the produce — perkamos–parduodamos žemės ūkio produkcijos pobūdis statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio veikla apibrėžtis Perkamai–parduodamai žemės ūkio produkcijai būdinga ypatybė (kiekis, kaina, kokybės reikalavimai, galiojimo laikas, laikymo sąlygos,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”